KULTURA STAROPOLSKA
 MUZYKA STAROPOLSKA

MUZEUM STAROPOLSKIEZespół CONTRA BELLUM kultywuje bogate tradycje muzyki staropolskiej.

W repertuarze zespołu: sarmackie i staropolskie pieśni miłosne, patriotyczne, religijne, okolicznościowe i moralizatorskie, muzyka lutniowa, tańce polskie, muzyka Europy zachodniej, dumy sarmackie i pieśni kozackie, stylizowane utwory współczesne, gawęda, prowadzenie koncertów i imprez.

Adresy stron internetowych:

www.contrabellum.pl

wejście na stronę

JANÓWKA, czyli Muzeum Żywej Kultury Staropolskiej im. Jana III Sobieskiego to muzeum wnętrz, jak i miejsce pokazów, koncertów i wystaw.

Muzeum staropolskie ma za zadanie: krzewienie staropolskiej kultury i obyczaju, promowanie budownictwa nawiązującego do „nieba i zwyczaju polskiego”, adaptację wnętrz wg staropolskich wzorców, etc.

menu tematyczne muzeum

Adresy stron internetowych:

janowka

wejście na stronę